Veronica B. Nilsen

Veronica B. Nilsen

Quality & compliance

(+47) 938 95 773 veronica@bergencapitalmanagement.no LinkedIn

Nilsen er ansatt som quality and compliance manager og har ansvar for løpende oppdatering, utvikling og kontroll av interne rutiner.

Nilsen er utdannet Bsc of International Business ved Griffith University. Hun har 3 års erfaring fra backoffice/koordinatorfunksjon i finansbransjen og 4 års erfaring som lønn- og regnskapsansvarlig.