Steinar Mørch-Olsen

Steinar Mørch-Olsen

Senior forvalter/ansvarlig bankavtaler

(+47) 479 84 042 Steinar@bergencapitalmanagement.no LinkedIn

Mørch-Olsen er utdannet Kommunalkandidat, renteanalytiker og har en master i styring og ledelse. Han har lang erfaring med kommunal finans fra Kommunalbanken og fra Finansinnkjøp. 

Steinar vil ha hovedansvar for hovedbankavtaler og andre konsulentoppdrag, samt bistå med gjeldsforvaltning for kommuner, fylkeskommuner og selskaper.