Bankavtaler

BCM tilbyr nå bistand med hovedbankavtaler for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskap.

Gjennomgang av bankenes tilbud får frem forskjellene mellom bankenes løsninger som kan ha stor innvirkning på hverdagen i kommunen. BCM bidrar til å avdekke og beskrive forskjellene mellom de ulike bankene. Kommunen selv vil ha siste ord om hva som ønskes og vi har tett dialog med kommunen gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Steinar Mørch-Olsen er ansatt som ansvarlig for bankavtaler, og har en betydelig erfaring innenfor området. Han er utdannet Kommunalkandidat, renteanalytiker og har en master i administrasjon og ledelse. Steinar har 15 års erfaring med konkurranseutsetting av hovedbankavtaler og har bistått med ca. 500 hovedbankavtaler.

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.